De raadselachtige kluis van het oude jachthuis

Achterflap
Het is vakantie. Koos en Iris gaan logeren bij oom Karel. Hij is boswachter in het natuurpark De Hoge Veluwe. Koos en Iris krijgen een rondleiding door het park. Ze bewonderen schilderijen in het Kroller-Muller museum en ze bekijken het mooie leegstaande jachthuis. Dan zegt oom Karel dat er soms vreemde dingen in het huis gebeuren. Als Koos ook nog eens midden in de nacht een fietser in het park ziet, is hij weer een mysterie op het spoor! Samen met Iris bedenkt hij een slim plan om het raadsel van het oude jachthuis te ontdekken …

Achtergrond
Toen mijn vrouw en ik een korte vakantie in de buurt van Arnhem doorbrachten bezochten we het park en het museum. Er werd net een rondleiding geven voor een basisschool. Dat werd erg leuk gedaan en dus leek het me wel leuk om een van mijn boeken zich hier af te laten spelen. Medewerker en directie van het museum en het park verleenden alle medewerking om er iets speciaals van te maken.