De kluizen van de Titanic

Achterflap:

Bijna 400 meter diep op de oceaanbodem ligt de Titanic, het beroemde ’onzinkbare’ schip dat op zijn eerste reis toch zonk.
Aan boord waren veel rijke passagiers, en dus ook veel, heel veel juwelen, sieraden en geld. Tijdens vroegere expedities zijn al wel mooie voorwerpen gevonden, maar de twee grote geldkluizen die aan boord waren, zaten daar niet bij. De steenrijke Amerikaanse zakenman Westbank denkt te weten waar de kluizen zijn, en organiseert een topgeheime tocht naar het scheepswrak. Professor Lammers en zijn vrouw en kinderen gaan mee met de expeditie als wetenschappelijke waarnemer en zijn assistenten. Het lijkt een interessante en vooral rustige reis te worden. Maar als de kluizen eenmaal zijn gelicht, blijken er opeens meer kapers op de kust: een groep moderne piraten, die niets ontzien als het om geld gaat.

Achtergrond:
Dit boek heb ik geschreven naar aanleiding van een documentaire over het vinden van de Titanic ,die ik ergens gezien had. Toen ik met het boek bezig was, zag ik in een supermarkt een blad waarop stond dat ze bezig waren een film over de Titanic te maken. Ik schrok me naar. Nu zou het net lijken of ik de film na zat te apen. Maar gelukkig bleek de film een heel andere kant op te gaan dan het verhaal waar ik mee bezig was. Toch heeft het verschijnen van de film denk ik wel bijgedragen aan het succes van het boek. Binnen een maand waren er meer van verkocht dan van deel 1 en 2 samen. Het boek is ook al een paar maal herdrukt. Zeker vanaf toen stond de nieuwe serie als een huis.

Dit boek is ook vertaald in het Engels en uitgegeven onder de naam “The vaults of the Titanic”.