Groot is Uw trouw

Klik hier voor een interview met Bert en Nelie over de ziekte van Bert.

En klik hier voor het interview voor het kindmoment in deze dienst.

Deze interviews werden uitgezonden tijdens een kerkdienst over de genezing van Eneas en de opwekking van Dorkas (Handelingen  29:32-42) in de GKV ‘Het Noorderlicht’ in Assen-Peelo op 12 juli 2020.